Kasvun ja oppimisen asenne

Työkalu: kasvun ja oppimisen asenne

Onko sinulla pysyvyyden ja muuttumat­tomuuden asenne (englanniksi fixed mindset) vai kasvun ja oppimisen asenne (englanniksi growth mindset)?

Stanfordin yliopiston psykologian professori Carol Dweck on tutkinut vuosien ajan asennetta oppimisen näkökulmasta. Hänen tutkimustulostensa valossa suhtautumista omaan itseesi ja osaamiseesi voit lähestyä seuraavan kahtiajaon kautta:

Valitsemallasi asenteella on käytännön merkitystä niin vanhemmuudessa, liike-elämässä, oppimisessa kuin missä tahansa ihmissuhteissakin. 

Dweckin tekemien havaintojen mukaan pysyvyyden ja muuttumattomuuden asenteella varustettu ihminen ajattelee, että hänellä on tietty määrä taitoja ja älykkyyttä. Tämä johtaa pyrkimykseen vaikuttaa pätevältä, koska sisimmässään ihmisellä on tunne, että hän ei osaa ja hänen pitäisi olla enemmän. Ihminen välttelee epäonnistumisen pelossa haasteita ja antaa helposti periksi vastoinkäymisten edessä, koska hänen ajatusmallinaan on, että ei kannata edes yrittää – saattaisin paljastua osaamattomaksi eikä asia kuitenkaan onnistu. Hän näkee harjoittelemisen merkityksen hyödyttömänä eikä pysty ottamaan vastaan negatiivista, rakentavaakaan, palautetta.

Kasvun ja oppimisen asenteen omaksunut ihminen puolestaan uskoo, että hän voi kehittää taitojaan. Niitä voi kehittää kovalla työllä ja harjoittelemalla. Ihminen ei lannistu pettymyksistä tai takaiskuista vaan tiedostaa, että ne nimenomaan vahvistavat ja kuuluvat oppimiseen. Ihminen haluaa saada palautetta ja kestää kovaakin kritiikkiä, koska hänellä on jatkuva halu oppia. Näin hän saa täyden potentiaalinsa käyttöönsä ja kokee tekevänsä raskastakin työtä vapaasta tahdostaan.

Elämänhallinnan, asioiden kehittämisen ja aikaansaamisen kannalta on tärkeää tunnistaa joustamattoman pysyvyyden ja muuttumattomuuden asenteen haitallisuus. 

Dweck painottaa, että kasvun ja opppimisen asenne palvelee sekä ihmistä itseään että muitakin hänen ympärillään. Keskittyminen ja periksiantamattomuus johtavat menestykseen, joka syntyy kovalla ja fiksulla työnteolla.

Not yet! 

Eräässä Ted Talk -esiintymisessään Dweck (2014) kertoi, että jos opiskelija ei läpäissyt koettaan, hänen arvosanansa oli ”not yet” eli ”ei vielä”. Epäonnistunut koe tai muu vastaava asia omassa elämässä voi tuntua vaikealta asialta, mutta vaikeudet tarkoittavat ainostaan sitä, että aika ei ole vielä kypsä, et ole vielä valmis. 

”Ei vielä” -näkökulma luo polun tulevaisuuteen. Saman ajattelun sovellus voisi toimia myös yritysmaailmassa, jossa johtaja tunnistaa voiman ja osaa valita oikeat kannustavat sanat, joka piilee ”ei vielä” -arvostelun taustalla.

Mitä voimme oppia ja summata yhteen useista erilaisista Carol Dweckin tutkimustyön tuloksista? 

Ennen kaikkea voimme todeta, ettei koskaan ole liian myöhäistä muuttaa asennettaan. 

Suuntaa voi muuttaa heti, jos omissa ajattelumalleissa on havaittavissa haitallisia muuttumattomuuden asenteen piirteitä. Aina voit aloittaa alusta ja lähteä kehittämään itsellesi kasvun asennetta – ja sitä kautta auttaa myös muita ihmisiä eteenpäin toimiessasi hyvänä esimerkkinä siitä, että epäonnistumisia ei tarvitse pelätä eikä vältellä. Asenne on valinta elinikäisestä oppimisesta. Asenne on valinta suhtautumisesta – vaativiinkin haasteisiin mennään innostuneen uteliaasti. Asenne on valinta nähdä vaikeaksi koetut tilanteet mahdollisuutena oppia. Palautteen vastaanottaminen ja sen analysoiminen rakentavalla tavalla johtaa ennen pitkää siihen, että kehityt aidosti ja lopulta voit hyödyntää täyden potentiaalisi.

Pohdittavaa

  • Miten sinä reagoit haasteiden edessä? Mitä ajattelet itsestäsi ja omista mahdollisuuksistasi?
  • Miten paljon pelkäät epäonnistumista? 
  • Haluatko, että kaiken pitää heti olla täydellistä ja toimivaa?
  • Jaksatko harjoitella ahkerasti ja tehdä töitä ahkeran fiksusti?
  • Otatko palautteen vastaan sellaisenaan kuin sen saat? Vai yritätkö mahdollisimman nopeasti kiistää ja kieltää sen? 

Lähteet

YouTube: Dweck Carol. Developing Growth Mindset. YouTube 9.10.2014. 

Kirja: Dweck Carol. Mindset – How you can fulfil your potential. Robinson 2012.

Liiketoimintamaailmassa tehtyä asennetutkimusta johtajahaastattelujen ja valmennustyön kerryttämän kokemuksen muodossa löydät seuraavista teoksista:

Kirjoittaja

Marjo Huhtala on johtajuuden ja asenteen kehittämiskonsultti ja valmentaja.

Marjo Huhtala